Kişisel Verilerin Korunması
İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN
İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMABattalgazi İnşaat, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda, iş başvurusunda bulunan adayla iletişime geçilebilmesi ve adayın başvurduğu pozisyon için uygunluğunun değerlendirilebilmesi için, işe başvuran adayların gereken bilgileri, kendileri tarafından veya özel istihdam büroları aracılığıyla Battalgazi İnşaat'a ibraz edilmekte, burada belirtilen şartlar uyarınca Battalgazi İnşaat tarafından veya veri sorumlusu olarak Battalgazi İnşaat adına kaydedilmekte, aşağıda belirtilen süre boyunca saklanmakta ve güncellenmekte, ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle; veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

A. Battalgazi İnşaat'ın İş Başvurusunda Bulunan Adaylardan Talep Ettiği Kişisel Veriler, iş başvurusunda bulunan adayla iletişime geçilebilmesi ve adayın başvurduğu pozisyon için uygunluğunun değerlendirilebilmesi için, işe başvuran adaylardan ad, soyad, doğum tarihi, adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası, meslek, özgeçmiş, eğitim ve diploma bilgilerini talep etmektedir. Bu veriler, e-posta aracılığıyla, evrakların ilgili kişilerce Battalgazi İnşaat'a iletilmesi ve özel istihdam büroları internet siteleri aracılığıyla yapılan başvurular yoluyla elde edilmektedir.

B. Battalgazi İnşaat'ın İş Başvurusunda Bulunan Adaylara Ait Kişisel Verileri Kaydetmesi ve Saklaması

  1. Battalgazi İnşaat, iş başvurusunda bulunan adaylardan, adayların işe uygunluğunu değerlendirebilmek ve adayla iletişime geçebilmek için, yukarıda sayılan bilgileri talep eder ve söz konusu bilgiler adayların iş başvurusu için yollamış olduğu özgeçmiş aracılığıyla elde edilip aday işe alınmasa dahi, daha sonra yeniden personele ihtiyaç duyulduğunda, önceden başvuru yapmış olan adaya iş teklifi götürebilmek adına Battalgazi İnşaat’ta insan kaynakları dosyalarında ve bilgisayarda oluşturulan dosyalarda ve diğer yazılımlarda saklanabilir.
  2. Battalgazi İnşaat, işe başvuran adaylara ait yukarıda sayılan verileri, yukarıda açıklanan sebeplerle, adayın işe başvurma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklamaktadır ve söz konusu verileri süre sonunda imha etmektedir. Battalgazi İnşaat, işe başvuran adaylardan asgari olarak yukarıda sayılan bilgileri talep etmekle birlikte, adaylar özgeçmişlerine diledikleri bilgileri eklemekte serbesttir. Ancak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri kabul edildiği için, adayların özgeçmişlerinin bu verileri içermemesi rica edilmektedir.

Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi içeren dilekçenizi, Çöşnük Mahallesi Gelin Sokak Battalgazi / MALATYA adresinde bulunan Battalgazi İnşaat'a kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yoluyla veya aynı adrese noter aracılığıyla göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

Her şey “Medeniyetin Kalbi Battalgazi” için
2020 - Battalgazi İnşaat A.Ş. | Gizlilik Bildirimi - Çerez Politikası - Kullanım Koşulları