İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlıklı, güvenli ve düzenli çalışma ortamı prensibi ile alt yönetimden üst yönetime kadar tüm çalışanlarda ortak bir bilinç ile iş sağlığı ve güvenliği konularına yaklaşım sağlanmaktadır.

Bu bilinç ve iş kültürünün ortak hedefi meslekte yaşanabilecek iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesi ve bu bilincin sadece firma çapında değil, ülke çapında da yaygınlaşmasıdır.

Gerçekleştirilen ve yürütülen faaliyetlerin her aşamasında sürekli takip ve denetim, Battalgazi İnşaat'ta çevre, sağlık ve güvenlik konularındaki değişmez politikasında da kendisini göstermektedir.

Battalgazi İnşaat'ta tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği her daim ön planda tutulur. Bu bağlamda aşağıdaki ilkeler değişmezimiz olmuştur.

  • Ülkemizde yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymak.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almak.
  • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek.
  • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini paylaşmak.
  • Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak.
  • Acil durumlara hazırlıklı olmak.
  • Çalışan tüm personelimizin İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek.
  • Tüm tedarikçi ve taşeronlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek.
Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.
Her şey “Medeniyetin Kalbi Battalgazi” için
2020 - Battalgazi İnşaat A.Ş. | Gizlilik Bildirimi - Çerez Politikası - Kullanım Koşulları